Logga


Tekniker

Damast

Mönstret bildas i damast genom växelverkan mellan varp- och inslag. Även olika bottenbindningar kan förekomma i damast som t.ex. korndräll.
Utrustning som kan användas för att väva damast är skälblad, dragrustning och harneskrustning. Läs mer om dessa via rubrikerna till vänster.

Opphämta
Mönstret bildas som flotteringar på en botten av tuskaft. Samma utrustning som för damast kan användas till opphämta.

Klicka på Skälblad, Dragrustning och Harnesk i vänsterspalten för mer info.