Logga


Dragsnörenas motto är:
"Tradition - Samarbete - Utveckling".

Vi lever upp till detta motto genom att väva traditionella tekniker i vävstolar med dragrustning eller harnesk. Genom studieresor och kurser lär vi oss och kan utbyta erfarenheter med varandra. På så sätt utvecklar vi vår vävning.

Genom att ej enbart använda gamla befintliga mönster utan även rita egna och dessutom använda annat material än lin bidrar vi till utvecklingen av nya kvaliteer och mönster för möbeltyg, beklädnadstyg, dukar, handdukar, m.m.

Dragsnörenas årsmöte hålls över en helg och kombineras med ett innehållsrikt program. Föreningen anordnar dessutom varje år antingen en studieresa eller en kurs.

Nyhetsbrev skickas ut tre gånger per år.